Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik poprzez dokonanie rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności.

2. Administrator podczas rejestracji wymaga podania przez Użytkownika wyłącznie adresu e-mail, indywidualnego loginu oraz hasła dostępu.

3. W celu wykonania usług określonych w Regulaminie Użytkownik wprowadza na stronie edycji swjego CV informacje i dane osobowe wymagane do wygenerowania CV.

4. Użytkownik nie ma obowiązku podania adresu e-mail, loginu oraz hasła dostępu, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zarejestrowanie konta Użytkownika, a nie podanie danych, o których mowa w ust. 3 uniemożliwia wykonania wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

5. Administratorem Danych osobowych jest KM SOFT KRZYSZTOF MAICHER z siedzibą: 52-200 Karwiany, ul. Jarzębionowa, NIP: 7551829636, REGON 161598515.

6. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Krzysztofowi Maicherowi kontakt : info@cv-kreator.pl.

7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie oraz adres e-mail Użytkownika jeżeli wyraził on zgodę, w celach promocyjnych i marketingowych.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10. Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących świadczonych na jego rzecz usług, komunikatów związanych z rejestracją konta i korzystaniem z Serwisu oraz zawiadomień o zmianach w Regulaminie.

11. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

12. Administrator informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisu mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.


Pliki cookie

1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług Serwisu dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby poruszania się na stronie. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Użytkownik nie będzie mógł zalogować się w Serwisu ani korzystać z jego funkcjonalności.

2. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

3. Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu)
b) cookies Google Analytics,
c) cookies związane z wyświetlaniem reklam.

6. W Serwisie umieszczane są reklamy Google AdSense. W związku z tym informuje się użytkowników o tym, że:
a) dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy;
b) pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w witrynie Serwisu lub w innych witrynach internetowych;
c) użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku Cookiem DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Służy do tego Menedżer preferencji reklam dostępny pod adresem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .